(852)5281 2222
[email protected]
 
   
香港廣東青年總會

[email protected]
電話: (852)5281 2222
香港惠州新動力
更新日期: 2016-12-05
2017年周年會員大會
更新日期: 2017-07-31
母親節的起源
更新日期: 2018-05-10
分享
返回


您最鍾意邊個BIGBANG成員呢?
更新日期: 2018-05-24

仲有唔夠兩個星期就係我哋Happy Hour + Hologram show嘅大日子,相信大家都好期待啦!T.O.P、太陽、G-Dragon、大聲及勝利五名成員當中,你最期待同邊個「見面」呢? 唔好等啦!快啲報名參加,同你嘅偶像作近距離接觸啦!

6月5日(二)晚上6點至9點半嚟中環威靈頓廣場,約定你啦!

報名請瀏覽 http://hkgdya.com/holo


圖片來源:雅虎香港
 
Top  
返回  
下一則
香港廣東青年總會

[email protected]
電話: (852)5281 2222
2018-2019年度財政預算案諮詢
更新日期: 2018-01-17
陽江
更新日期: 2017-12-11
五四青年節
更新日期: 2018-05-04
重要報告
聯絡方法
© Copyright 2019. All Rights Reserved.
使用條款及私隱政策